Зээлийн үйлчилгээ

Бид өөрсдийн харилцагчдад дараах нөхцөлтэйгөөр 3-н төрлийн зээлийг санал болгож байна

Хэрэглээний зээл

Иргэд болон хувиараа бизнес эрхлэгчдэд 5 сая хүртэлх төгрөгийн орлогоо нотлоод барьцаа хөрөнгө шаардагдахгүй зээлийг санал болгож байна

Автомашин барьцаалсан зээл

Та автомашинаа барьцаалаад 50 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийг авах боломжтой

Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл

Та орон сууц, газар, хашаа байшин зэрэг үл хөдлөх хөрөнгөө барьцаалаад 100 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийг авах боломжтой

Хэрэглээний зээл

Хэмжээ: 5 сая төгрөг хүртэл
Сарын хүү: 3.0 - 3.5 %
Хугацаа: 24 сар хүртэл
Барьцаа: Шаардахгүй
Үнэлгээ: 100 %

Автомашины зээл

Хэмжээ: 50-70 сая төгрөг хүртэл
Сарын хүү: 3.0 - 3.5%
Хугацаа: 24 сар
Барьцаа: Автомашин
Үнэлгээ: 50-60%

Үл хөдлөх барьцаалсан зээл

Хэмжээ: 100 сая төгрөг хүртэл
Сарын хүү: 3.0 - 3.5%
Хугацаа: 24 сар
Барьцаа: Үл хөдлөх хөрөнгө
Үнэлгээ: 50-70%

Зээлийн тооцоолуур

Огноо Төлөлтийн дугаар Хүү тооцсон хоног Зээлийн хүү Үндсэн төлбөр Нийт төлбөр Зээлийн үлдэгдэл