Мэдээ, мэдээлэл

Үндэсний мөнгөн дэсвгэрт ТӨГРӨГ-ийг соёлтой хэрэглэхийг уриалж байна.

#SendMN 💙 ✔️Мөнгөн тэмдэгтийг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хуучирч муудахаар нь устгах үйл ажиллагаа бүгд зардалтай. ✔️ Үндэсний мөнгөн дэвсгэрт -төгрөгийг соёлтой хэрэглэхийг уриалж байна!

Дэлгэрэнгүй

SendMN Шимтгэлгүй боллоо

✔️ Дансаар мөнгөө авахад 0₮ боллоо ✔️ SendMN page - Ухаалаг чатботтой холбогдон - Өөрийн дансруу мөнгөн гуйвуулгаа ШИМТГЭЛГҮЙ авах боломжтой. ✔️Харилцагч та салбарт ирэх шаардлагагүй. ✔️Таны цагийг мөнгийг хэмнэнэ ✔️2020 оны 09 сарын 01-нээс эхлэн ШИМТГЭЛГҮЙ

Дэлгэрэнгүй